Cơ hội này thực sự kéo dài cả tháng

TULAR:
Nếu con dao này đâm vào đầu Ye Ling

Đây cũng là lý do tại sao các bô lão dám đến

TULAR:
Đây cũng là lý do tại sao người khổng lồ chết lại đáng sợ như vậy

Ngay cả một số thánh cũng không thể so sánh với anh ta.

TULAR:
Lần này nó thực sự không liên quan gì đến chúng tôi

Sự thật này gần như khiến Vitra rơi vào tình trạng điên cuồng

TULAR:
Cây gậy này bị Ye Ling đột ngột chặn lại.

Đây hẳn là sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời sắp đặt để chúng ta gặp nhau

TULAR:
Điều này khiến Ye Ling gần như suy sụp đến cùng cực.

Lần này, cậu chủ cũng ra lệnh cho tôi

TULAR:
Lần này bạn đã mất quá nhiều.

Nó không có gì nếu nó ngoài 33

TULAR:
Những hình bóng này phóng thẳng ra phía xa.

Cây gậy này hoàn toàn không có sức mạnh.

TULAR:
Về điểm này, Ye Ling đã có rất nhiều thành tích trong lãnh địa đế quốc.